*Τι ισχύει για την ανάρτηση των κοινοχρήστων στις πολυκατοικίες;
*Υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να βελτιωθεί η απόδοση της κεντρικής θέρμανσης;
*Πώς γίνονται οι απεντομώσεις και οι μυοκτονίες των πολυκατοικιών;
*Κάθε πότε πρέπει να γίνεται απολύμανση στους χώρους της πολυκατοικίας;
*Όταν μία αγγελία γράφει ότι ενοικιάζεται χώρος "χωρίς κοινόχρηστα" τι εννοεί;
*Ποια διαδικασία ακολουθείται για την παραγγελία πετρελαίου;
*Πώς μπορεί κάποιος να απαλλαχθεί από τα έξοδα σε περίπτωση κεντρικής θέρμανσης επειδή π.χ. λείπει πολλές ώρες εκτός σπιτιού;
*Με ποιο τρόπο μπορεί να υπολογιστεί πιο δίκαια ή δαπάνη πετρελαίου σε μια πολυκατοικία;
*Εάν προκύψει κάποια βλάβη π.χ. σπάσει ο σωλήνας ενός διαμερίσματος δημιουργώντας προβλήματα στο γειτονικό διαμέρισμα, ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα επισκευής;
*Τι μέρος από τα κοινόχρηστα πληρώνει ο ενοικιαστής και τι ο ιδιοκτήτης;
*Τι αρμοδιότητες αναλαμβάνουν τα γραφεία έκδοσης κοινοχρήστων και συντήρησης;
*Πώς ρυθμίζεται η στάθμευση στις ισόγειες ή υπόγειες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων του κτιρίου;
*Με πόσο ποσοστό συνιδιοκτησίας αποφασίζεται η πιστοποίηση από ενεργειακό επιθεωρητή;
*Σε περιπτώσεις όπου το ποσό των κοινοχρήστων κατατίθεται στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποιος μπορεί να το εισπράττει;
*Επί πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να διατηρούνται πρακτικά των γενικών συνελεύσεων, τις αποδείξεις, τα παραστατικά πληρωμών και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την θητεία κάποιου διαχειριστή;

    Επόμενη σελίδα